Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!
210 97 01 777
info@portaplus.gr

Πώς η υπηρεσία Portaplus σου φέρνει πελάτες

Έχοντας πραγματοποιήσει πάνω από 17.500 διανομές, για περισσότερες από 1.500 διαφορετικές επιχειρήσεις, από το 1999 έως και σήμερα, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη και αποτελεσματική κάλυψη των περιοχών διανομής και σας εξασφαλίζουμε τη μέγιστη απόδοση στη διανομή των φυλλαδίων σας.

1. Σωστή οργάνωση και πλάνο διανομής
Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα οργάνωσης των πληροφοριών των πελατών μας, καταχωρούμε κάθε έργο, την απόδοσή του αλλά και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται προκειμένου να οργανωθεί το σωστό πλάνο διανομής με τη βέλτιστη απόδοση. Tο πλάνο διανομήςσχεδιάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες εκτέλεσης έργου της Portaplus καιπροσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη όπως και στις οικονομικές απαιτήσεις της εποχής. Τέλος, μέσω του συγκεκριμένου συστήματος διαμορφώνεται η συνολική απόδοση της κάθε ενέργειας, η οποία αποστέλλεται στον πελάτη μέσω e-mail.

2. Χρήση ψηφιακών χαρτών

Χρησιμοποιώντας τους ψηφιακούς χάρτες του συστήματος GIS έχουμε τη δυνατότητα να ορίσουμε τον ακριβή αριθμό των νοικοκυριών της κάθε περιοχής. Ακόμα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της τελευταίας απογραφής και σε συνδυασμό με τα στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται από την Portaplus, αποκτούμε πλήρη εικόνα για τις αποστάσεις και τον αριθμό των νοικοκυριών ανά οικοδομικό τετράγωνο στην Αττική καθώς και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.

3. Ολοκληρωτική κάλυψη της περιοχής διανομής
Οι διανομείς καλύπτουν όλη την περιοχή/ δήμο τοποθετώντας τα έντυπά σας μακριά από άλλα τυχόν έντυπά και πάντα σε εμφανή σημεία, με στόχο την υψηλή παραλειψιμότητα. Μέσω του συστήματος μηχανογράφησης, έχουμε καταγράψει τον ακριβή αριθμό των νοικοκυριών που παραλαμβάνουν τα φυλλάδα που διανέμουμε και συνεπώς, στοχεύουμε σε αυτά. Για παράδειγμα, από τα 30.000 σπίτια του δήμου Χαλανδρίου, τα 15.000 παρουσιάζουν υψηλή παραλειψιμότητα. Έτσι, σας προσφέρουμε ολοκληρωτική κάλυψη της περιοχής διανομής χρησιμοποιώντας το μικρότερο δυνατό αριθμό εντύπων.

4. Προσεκτική επιλογή των διανεμητών
Οι διανομείς μας εκπαιδεύονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια όπως η σωστή ανάγνωση των χαρτών, η καλή συμπεριφορά και η επαγγελματική εμφάνιση.

5. Έλεγχος στο πεδίο διανομής
Κατά τη διάρκεια κάθε διανομής, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι από τους προϊστάμενους, οι οποίοι συμπληρώνουν την ημερήσια αναφορά με πλήρη στοιχεία για τη διανομή και την απόδοσή της. Ακόμα, αν το επιθυμείτε μπορείτε να έρθετε σε άμεση επικοινωνία με τον εκάστοτε προϊστάμενο με σκοπό την άμεση και συνεχή ενημέρωσή σας.

Η διανομή των εντύπων σας από την υπηρεσία Portaplus θα φέρει καινούργιους πελάτες στο κατάστημά σας καθώς σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη κάλυψη, υψηλό ποσοστό παραληψιμότητας, 90% αναγνωρισιμότητα του φυλλαδίου και περίπου 50% μείωση του κόστους από κάθε άλλη υπηρεσία για την κάλυψη της περιοχής που σας ενδιαφέρει.

Δείτε πώς άλλες επιχειρήσεις κατάφεραν να φέρουν πελάτες στο κατάστημά τους μέσω της διανομής φυλλαδίων!!